Affärsidé_img

Affärsidé

Medialects affärsidé är att, som en heltäckande telemarketingpartner, kunna erbjuda näringslivet i samtliga Nordiska länder enkla, tydliga och kostnadseffektiva bearbetningar av de olika marknadssegmenten.