Meidän Tuotteet

Medialect erbjuder näringslivet i Norden ett komplett utbud av produkter inom telemarketing. Det för att på bästa sätt tillgodose behoven av lättillgänglig, tydlig och kostnadseffektiv information.

1
Asiakaskäyntivaraus

Ammattimainen myyntiorganisaatio asetttaa myyjänsä etusijalle. Ahkeran myyjän tulee tänä päivänä keskittyä myyntiin ja tämä keskittyminen voidaan optimoida tukemalla myyjää varaamalla vierailuaikoja juuri niille päätöksentekijöille, jotka ovat ilmaisseet mielenkiintonsa yrityksenne tuotteita ja palveluja kohtaan.

2
Myyntitoimeksiannot

Puhelinmyynti on kustannustehokkain tapa myydä tuotteita ja palveluita. Medialect on vahva toimija nykypäivän markkinoilla ja meillä on 60 tietokonetyöpaikkaa. Myymme menestyksekkäästi sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja palveluita koko Pohjolassa.

3
Kutsu

Messuilla ja seminaarien yhteydessä tapahtuvan työn tehostamiseksi tulee kirjallista kutsua seurata puhelinsoitto, jolla tapahtumaa myydään paremmin ja varmistetaan, että osastollenne tai seminaariinne tulevat juuri oikeat päättäjät.

4
Markkinakartoitus

Kartoitamme yritysrakenteita, toimittajia ja investointitarpeita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksellä. Tässä toiminnassa voidaan aktiivisuus yhdistää kutsuun tai varattuun vierailuun.

3
Prospektointi

Tämäntyyppisissä hankkeissa tavoitteena on löytää yrityksiä joilla on investointi hankkeita, nopeiden suorien kysymysten kautta. Osuman tullessa kohdalle tehdään syvähaastattelu, jossa kysymyksiä kehitetään toivomustenne mukaan.

3
Tutkimus

Tutkimuksessa tavoitteena on koota tärkeä pohja tehokkaammille päätöksille. Tutkimme kilpailutilanteita, mainetta ja suuntauksia uusilla ja vanhoilla markkinoilla.

4
Rekisteripäivitys

Tänä päivänä kaikki työskentelevät olosuhteissa, joita leimaavat markkinoiden nopeat muutokset ja yritysten uudelleenorganisaatio.
Tämä asettaa korkeat vaatimukset osoiterekisterien päivitykselle. Päivitetty asiakasrekisteri auttaa myyntiorganisaatioitamme tehokkaampaan tietojenkäsittelyyn ja sitä kautta säästyy paljon aikaa ja rahaa.
Näiden toimintojen avulla päivitämme tietoja toimenhaltijoista ja vastuualueista osoitetietoja ja sähköpostiosoitteita.

4
Seuranta

Osaava markkinoija tietää että tavoitteellisuuden ja ammattimaisuuden lisäämiseksi toimintoja on seurattava. Tärkein seurannan muoto on eri lähetysten seuranta.