Våra tjänster

Medialect erbjuder näringslivet i Norden ett komplett utbud av produkter inom telemarketing. Det för att på bästa sätt tillgodose behoven av lättillgänglig, tydlig och kostnadseffektiv information.

01
1
Besöksbokning

En professionell säljorganisation prioriterar sina säljare. En duktig säljare ska idag fokusera på försäljning. Denna fokusering kan optimeras med hjälp av att säljaren ges support i form av inbokade besök med rätt beslutsfattare, som har ett uttalat intresse av ert företags produkter och tjänster.

pexels-photo-267507
2
Försäljningsuppdrag

Att sälja på telefon är det mest kostnadseffektiva sättet att sälja produkter och tjänster. Medialect är idag en stark aktör på marknaden och har idag 60 st datoriserade arbetsplatser. Vi säljer tidningar, tidskrifter och tjänster med stor framgång i hela Norden.

04
3
Inbjudan

För att effektivisera arbetet kring mässor och seminarier bör man följa upp den skriftliga inbjudan med ett telefonsamtal för att bättre sälja in evengemanget och säkerställa att rätt beslutsfattare kommer till just er monter eller till ert seminarium.

03
4
Marknadskartläggning

Vi kartlägger företagsstrukturer, leverantörer och investeringsbehov på lång och kort sikt. Här kan man även kombinera aktiviteten med en inbjudan eller besöksbokning.

pexels-photo-5699432
3
Prospektering

Denna typ av projekt syftar till att hitta investeringar med hjälp av snabba raka frågor och ett högt tempo.
Vid träff genomförs en djupintervju, där vi klär på prospektet efter era önskemål

pexels-photo-7947844
3
Undersökning

Att genomföra undersökningar syftar till att samla viktigt underlag för effektivare beslut. Vi undersöker konkurrenssituationer, renommé och trender på nya och gamla marknader.

macbook-laptop-ipad-apple-38519
4
Registeruppdatering

Idag arbetar alla i ett klimat av snabba förändringar av marknaden och omorganisationer i företagen.
Detta ställer höga krav på uppdateringar av adressregister. Ett uppdaterat kundregister hjälper våra säljorganisationer till effektivare bearbetningar och vi spar mycket tid och pengar.
Med hjälp av dessa aktiviteter uppdaterar vi befattningshavare, ansvarsområden, adressuppgifter och e-mail adresser.

02
4
Uppföljning

För att effektivisera arbetet kring mässor och seminarier bör man följa upp den skriftliga inbjudan med ett telefonsamtal för att bättre sälja in evengemanget och säkerställa att rätt beslutsfattare kommer till just er monter eller till ert seminarium.En kunnig marknadsförare känner till vikten av att följa upp sina aktiviteter, för att på så sätt bli mer målinriktad och mer professionella i sin bearbetning. Vanligast är uppföljning av utskick.